Zpívání na pivo z Vážan 

Poslal: Vladimír Kodrla

Obce

Zpívání na pivo je zvyk, který se objevuje jen na určitých místech Slovácka (Ořechov, Vážany, Jalubí, Hradčovice, Velký Ořechov, Těšov…) a který byl původně prováděn k zajištění pití pro muzikanty (platil starosta či radní). Muži si zazpívali šenkérovi na pivo, které pak přenechali muzice. Zvyk byl vždy součástí tanečních zábav, do nichž byl přirozeně včleněn – obvykle o přestávkách tance.

Ve Vážanech se tento zvyk datuje podle některých informátorů, minimálně do období po 1. sv. válce s tím, že se obsah postupně posunul od získání pití pro muzikanty k poctě stárků při hodech, kteří také chlapům a muzice platili pivo (či nyní víno). Ve Vážanech byl tento zvyk zaznamenán na počátku 70. let 20. století. Vážanské zpívání na pivo bylo prezentováno v roce 1979 na Strážnickém festivalu v rámci programu „Od Hradišťa města“. V roce 2004 byl tento zvyk znova zařazen do hodového programu skupiny nadšených mužů – pamětníků zvyku, ze 70. let. V současné době je zvyk uchován Mužským sborem Chlapi z Vážan.

Na rozdíl od jiných obcí, kde je zvyk Zpívání na pivo zaznamenán, nepřevažují ve Vážanském podání pijácké písně. Součástí jsou zřejmě oblíbené a místní písně, k nímž se přidala oslavná pocta stárkovi.

 Chlapi se po 22. hodině, o přestávce mezi tanci, chytili za ramena a začali zpívat Dovolte ně chaso mladá, aby nám muzika hrála…, to byl signál pro ostatní muže, aby se přidali a zpívali muzice i sobě pivo. Zpívání pokračuje výzvou k chase a stárkovi Vy Vážanští chlapci, kde Vy máte stárka…. Když se před muzikou objevili stárci, pokračuje sbor mužů písní Přiletěla vrána, sedla do trní… načež je při následující písni Na tú svatú Katerinu, katerinsků nedělu… příležitost k cifrování. Následují ryze místní písně oslavující koně místních sedláků Kutálkovi koně lysí… a Měšťánkovi koně vrané…. Při oslavném zvolání Sláva mu, sláva mu, stárkovi našemu… objednává či přináší stárek pivo pro zpěváky a muzikanty. Po zavdání si, se dozpívají sloky úvodní písně Dovolte ně… a to 2. sloka Kde sou okna… a 3. sloka Jak počali povolovat…. Po té se vyzve muzika ke hře Hojačky…, při níž muzikanti hrají na přání zpěváků ve stoje, vleže apod. Celé zpívání uzavírá píseň A ty moja stará, až příjde tá smrť… po níž se chlapi rozchází. Původně však zřejmě v tuto chvíli „odnesli“ stárka do šenku, kde se jim stárek odvděčil pivem.

zdroje: