Karlovská šotyška 

Obce

Tanec smíšený

figurální tanec z Velkých Karlovic Karlovská šotyška

Text písně

Player

zdroj:
KOŇAŘÍKOVÁ Jitka. Děti, písničky a tance neznají hranice. Velké Karlovice, 2011 [informace dostupné on-line]