kroj z Popovic 

Obce

Přední pohled

Zadní pohled

Ostatní fotografie


O kroji

současný kroj

 Kroj v Popovicích je téměř identický s krojem kunovickým. K udržování krojů přispívají místní spolky, ale také muzeum známého nadšence a sběratele Štěpána Potomáka. Proto na zdejším kroji neshledáváme zásadní odlišnosti, mužský kroj zůstal dodnes stejný, v minulosti s místním pojmenováním precizně provedených černočervených výšivek technikou na jemný výřez. Z Popovic pochází řada archaických textilních dokladů uložených ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, které představují starobylé rukávce s režnou, okrovou a před přelomem 19. a 20. století cihlovou výšivkou na jemný výřez. Tato výšivka byla od začátku 20. století nahrazována červenočernou výšivkou, jako reflexe na turecké šátky a červené kamrholové ozdoby na mužském i ženském kroji. S nedostatkem šifonového namodralého plátna a jeho nahrazováním plátnem řidším se zvětšovala velikost výšivek, která se do současné podoby ustálila po druhé světové válce. Můžeme tak v hodovém průvodu vidět vedle sebe výšivky vznikající v rozpětí až sta let.

zdroj: Na paletě krojů. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště (2010)