Na jalubskej fáře 

Poslal: Michal Dvouletý

Obce

z Jalubí Na jalubskej fáře

Text písně

Na jalubskej fáře, zabili tam páva,
[: nechoď tam, synečku, půjdeš do špitála. :]

Já tam mosím jíti na to paví peří,
[: abych se zalíbil šafářovej ceři. :]

Šafářova céra je velice pyšná,
[: dala si na paty vyšíti jeleňa. :]

Na paty jeleňa, na fěrtůšek háček,
[: aby se jí připjal ten Fuksů synáček. :]

Player

zdroj: Miroslav Jestřabík a Michal Dvouletý, Nářečí a písničky Buchlovského podhůří, Spolek SVATOPLUK Nedakonice (2010)

Transponovat písničku: Nahoru / Dolů