☼ Stála panenka Maria 

Obce

Píseň k nosení létečka v podolí

☼ Stála panenka Maria

Text písně

Stála panenka Maria,
jak tá růžička červená,
a přišel k ní anděl Páně,
dal pozdravení téj panně.

Panenka se ho ulekla,
hned na svá kolínka klekla,
nelekej se panno čistá,
máš porodit pána Krista.

Pána Krista porodila,
žádnéj bolesti neměla,
Kristus Pán byl malé dítě,
on měl slávu po všem světě.

Šla Maria po údolí,
potkala dva apoštoly,
co ste smutní, neveselí,
snad ste Krista neviděli.

My sme Krista neviděli,
až ve štvrtek při večeři,
když chléb lámal a rozdával,
svú svatú krev pit nám dával.

Jezte píte a hodujte,
tejto noci mě ztratíte.
jak to židé uslyšeli,
hned sobě rozprávět dali.

Krista jali, na kříž dali,
ruce nohy přivázali,
matka stála a plakala
a krev svatá jí kapala.

Kde ta svatá krev kapala,
všude růže rozkvétala,
rozkvétajte s Kristem Pánem,
až na věky věků, Amen.

Player

nazpívala paní Milada Kryštofová z Podolí, ročník 1942.

Když se zeptáte na nosení létečka v Podolí někoho ze starší generace, se sentimentem vám bude vyprávět, jak holčičky chodily na Smrtnou neděli (tedy 14 dní před Velikonocemi) dům od domu s borovou větvičkou, ozdobenou vyfouknutými vajíčky, papírovými ozdobami či krepovými růžemi a zpívaly písničku Stála panenka Maria, jak ta růžička červená…

                                                                                     (Dagmar Vacková, 2016)