Pod Javorinú v zeleném bořu 

Obce

Zazpívej, slavíčku 2013

39. ročník oblastní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Pod Javorinú v zeleném bořu

Text písně

Pod Javorinú
v zeleném bořu,
kde slavkovjanští
mládenci ořú.

Aj, ořú, ořú,
enom nekeří,
keří nosíjá
na hlavách péří.

Pávovo pérko
až po raménko,
boty viksové
až po kolénko.

Player

zpívá: Kristýna Švardalová, Slavkov
kategorie: 1. a 2. třída ZŠ
hraje: CM Ohnica s primášem Janem Mudrákem
Zazpívej, Slavíčku 2013
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů