Nechodívaj k nám (Veronika Filípková, 2010) 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Zazpívej, Slavíčku 2010
36. ročník oblastní přehlídky dětských zpěváků lidových písní
Nechodívaj k nám (Veronika Filípková, 2010)

Text písně

Nechodívaj
k nám, synečku, dvorem,
pošlapeš mi
marijánek kolem,
najpěknější
kvíteček utrhneš,
přeca si mňa
nevezmeš.

Po čem si to,
má milá, poznala,
že ta moja
láska není stálá,
poznala sem,
po jedném slovečku,
žes falešný
synečku.

Eště jednúc
Pána Boha žádám,
aby přišel
starodávný galán,
aby mně to
slunéčko svítilo,
co mňa
těšívávalo.

Těšíval mňa,
ze všech najmilejší,
včil mňa těší
obraz najsvětější,
ten obrázek
panenky Marie,
ten v mojém
srdéčku je.

Player

zpívá: Veronika Filípková, Jankovice
kategorie: 3. - 4. třída
hraje: CM Ženičky
prim: Kateřina Říhová
Zazpívej, Slavíčku 2010
za poskytnutí nahrávky děkujeme Klubu kultury Uh. Hradiště