Sedmikročka 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

Celkový pohled

Popis tance

  • tančí se v kruhu, chlapec zády dovnitř, nebo v rozptylu (v řadě) páry naproti sobě, držení uzavřené
  • v 1. a 2. taktu se dvojice posune čtyřmi lehkými přísunnými kroky podle chlapce doleva, chlapec vykročí levou nohou, děvče pravou, spojené paže jsou v klidu
  • následující dva takty se totéž opakuje na druhou stranu, držení stejné
  • první 4 takty se opakují (repetice)
  • v 9. taktu se dvojice posune dvěma lehkými přísunnými kroky podle chlapce doleva, v 10. taktu se totéž opakuje na druhou stranu
  • v 11. taktu se dvojice posune dvěma lehkými přísunnými kroky podle chlapce doleva s pootočením o 90° doprava (při tanci po kruhu směrem ven z kruhu)
  • poslední 3 takty páry tančí šesti kroky houpavý obkročák, otočí se téměř třikrát kolem, poté se dostanou do původního postavení

píseň: Velehrad je krásné město

Video připravili členové FS Holomňa.

 

zdroj

STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf