☼ Špaček 

Obce

Tanec v řadách

píseň je vhodná i pro zpěv dětí
figurální tanec z Velkých Karlovic
☼ Špaček

Text písně

Player

zdroj:
KOŇAŘÍKOVÁ Jitka. Děti, písničky a tance neznají hranice. Velké Karlovice, 2011 [informace dostupné on-line]