Jízda králů v Podolí 

Poslal: Dagmar Vacková

Obce

…vzpomíná Miroslav Koníček (*1922 - +1996)

(zápisky z roku 1994)

Tato národopisná náročná akce se u nás uskutečnila v r. 1937
u příležitosti „Výstavy Slovácka“ v Uh. Hradišti.

Pořadatelem jízdy byla tehdejší zemědělská republikánská strana, organizátorem byla asi osvětová komise pod vedením p. učitele Bedřicha Hofmana. Jízda králů byla připravena hlavně pro Výstavu Slovácka a k této akci také celé banderium podolské jízdy do Uh. Hradiště jelo. Nevím, ale do té doby se v Podolí Jízda králů nikdy nekonala - to bylo vždy zvykem a doménou Vlčnovjanů.

příprava

Přípravou Jízdy žila celá vesnice. V mnoha domech se dělaly růže a ozdoby pro koně. Mně se dostalo té cti, že jsem byl vybrán jako patnáctiletý za krála. Otec mně vypůjčil z Veletin bělouše od sedláka p. Orlíka-Orlovského. Dále byli určení dva jezdci jako pážata - byl to můj otec a p. Kovařík Ant., aby mně ochraňovali. O přípravu ozdob pro naše tři koně se staraly všechny ženy a děvčata z Pastviště.

podolská jízda (1937)

Král i pážata jsou v ženském kroji - král sedí na bílém koni s růží v ústech, ruce v bok a jeho koně vedou na uzdě obě pážata ozbrojená šavlemi. S nimi celé banderium v počtu asi 12 jezdců se vydalo na cestu přes Míkovice, Vésky a Derflu do Uh. Hradiště, kde nás v průvodě i na stadionu, ale i ve městě obdivovali návštěvníci výstavy a občané města.

Naši vyvolávači se snažili a také od diváků sklidili uznání i peněžité dárečky. Včetně cesty do Uh. Hradiště a zpět trvalo naše účinkování po celý den. Bylo to těžké, ale krásné!

a ještě jedna Jízda kralů (1942)

Ale ještě jedna Jízda kralů byla v naší obci uspořádána. Bylo to v době války asi v roce 1942. V té době nebyly povoleny žádné zábavné nebo společenské akce. Tak národopisný okresek v Kunovicích vedený tehdy zvěrolékařem MVDr. Fornůskem nás požádal v Podolí, abychom provedli po zkušenostech z r. 1937 Jízdu králů opět na národopisné oslavě v Kunovicích. Tehdy jsem se zúčastnil jako dvacetiletý coby člen banderia - vyvolávač. Opět mně otec opatřil koně a sedlo, u Olšavy mně učil „rajtovat“, abych dobře úkol zvládl. Děvčata z Pastviště znovu obětavě připravovala růže a třásně i srdce pod šíji koně, ale také prapor a kroj, což mně moc pomohlo a přispělo k úspěchu celé akce. Zachovala se též fotografie jako doklad té slávy.

vyvolávky podolské jízdy

Hylóm, hylóm,

horní, dolní, domácí, přespolní

poslechněte, co vám budu povídati

na svatodušní pondělí.

Máme krála chudobného, ale zato poctivého,

ukradli mu tři sta volů z prázdných dvorů,

tři sta koní z prázdných stání

Na krála, matičko, na krála ...

 

Před týmto domem stojí hruška kamenka,

že tady bývá hezká panenka,

před týmto domem můj kůň hlavou točí,

že panenka má pěkné modré oči.

Před týmto domem koníček hlavou pokyvuje,

že nás pan hospodář nečím podaruje - hylóm...