Historie bánovských dechovek 

Poslal: Oldřich Havel

Obce

V Bánově se  do poloviny dvacátého století vyskytovaly pouze dechové soubory. Folklor s cimbálem přinesli až učitelé  LŠU Jiří a Věra Chovancovi a Helena Vystčilová do místní ZDŠ po roce 1972. I pokusy založit soubor byly založeny pouze na zpěvu, případně za doprovodu dechovky. Bohužel fungovaly jen krátce. Při hledání v  naskenovaných zápisech pamětníků, k  úplně jiné akci, jsem narazil na zápis o historii bánovské dechovky. Přikládám  přepis, jak jsem jej objevil v poznámkách mně neznámého autora. (Oldřich Havel, vedoucí Mužského sboru Hútek z Bánova)

Doslovný přepis objeveného zápisu o bánovské dechovce

Předchůdcem dechovky před rokem 1850 byli tzv. gajdoši. Rod nese dodnes přezdívku - Gajdošových. V roce 1850 - 1885 hrávali v Bánově 3 houslisté a 1 basista. Houslisté pocházeli z č. 137 - bratři - přezdívka Jozífkových. Kolem roku 1855 založil učitel Slavíček, za podpory faráře Schneidera, dechový soubor, který hrával hlavně v kostele. Po odchodu Slavíčka z Bánova vedl soubor Martin Chovanec. Soubor měl asi 18 členů. Jedním z nich byl Martin Kočica  z č. 47. Mezi Chovancem a Kočicou došlo k neshodám. Kolem roku 1900 došlo k rozdělení. Na tehdejší dobu, pokrokovou skupinu  tzv. „mladí" (vedl M. Kočica z č. 47) a „staří“. Oba soubory měly 10 - 12členů.

V roce 1907 se stal kapelníkem varhaník Jan Chovanec z  č.154. V témže roce došlo k tragickému úmrtí M. Kočice a jeho kapela se rozpadla. Někteří členové přešli k Chovancovi a byla tady hudba, která měla již 20 členů a udržela se až do 1. světové války. V době války hudbu udržovali jen harmonikáři, ze kterých vynikali M. Kočica z č. 197 a Václav Durďa z č. 232.

Po roce1918 se dechový soubor obnovil a hrál pod kapelníkem Janem Chovancem do roku 1930. V roce 1926 založil další soubor učitel Duchoslav a to soubor sokolský. Po odchodu Duchoslava tento soubor (16členů) vedl Bohumil Krhovský. Byl sokolem velmi podporovaný. V letech1930 - 31znovu neshody a odchody. Vzniká 3. soubor tzv. „Čuříci". Původní soubor již v tuto dobu nesl název „Orelský“. Kvalitu 3 souborů nepřežil sokolský soubor a rozpadl se.

V roce 1934 soubor Chovance převzal jeho syn Maxmilián a „Čuříky" vedl Martin Hrabalík. V roce 1935 přešel Max. Chovanec k Čuříkům a jeho soubor převzal B. Krhovský.

Ve 40 letech se vlivem Martina a Josefa Kočicových a Františka Kočici začal projevovat tlak na rozšíření souboru.Tak se zrodil soubor s 28 členy. V roce 1945 se tak stalo. Bohužel jenom na rok.

V roce 1947 přebírá velký soubor odchovanec vojenské hudby Jos. Kočica.  Boh. Krhovský odchází k Čuříkom, kde jej ve vedení vystřídají Jos. Havel a  Ant. Mahdal. Po nich pak brodský Rudolf Rektorát.

V roce 1953 sloučení souborů. Úroveň se zlepšila a bánovská dechovka jezdí hlavně na Slovensko.

Nyní úpadek. Dnes není mladých a je nástup cimbálovek. LŠU má pobočku v místní ZDŠ. Nastane  FOLKLOR BEZ DECHOVEK.