Hájíčku zelený 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

K sedlckému tanci z Prakšic Hájíčku zelený

Text písně

Hájíčku zelený, proč sa nezeleňáš,
|:moja galánečko, proč sa na mňa hněváš.:|

Proč sa na mňa hněváš,
proč sa na mňa duješ,
kdo ti to povídal, že moja nebudeš.

Mně to povídala ta tvoja rodina,
že su já pro tebe chudobná děvčina.

Chudobná děvčina, chudobnej maměnky,
že sem nepodala ledakom voděnky.

Nač bych já ledakom voděnky podala,
šak mě má matička těžko vychovala.

Těžko vychovala, jak v zahrádce kvítí,
ani mně nedala na travěnku jíti.

Na travěnku jíti, na trávu zelenú,
že bych zarůsala košulenku lněnů.

Košulenka lněná, šila ju švadlena,
šila ju hedvábem pod zeleným hájem.

Jak ju vyšívala vesele zpívala,
jak ně ju dávala, žalostně plakala.

Player

zdroj

CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014.

Zpívají členové FS Holomňa, hraje CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem.

další zdroje prakšických písní

  • STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf
  • VERNER, Ivan. Písňový sběr: Oblast uherskobrodská. 1955-1958. Rukopis. Uloženo v muzejní Knihovně Jana Kučery v Uherském Brodě. Sign. BU 485.
  • JELÍNKOVÁ, Zdenka. Záleské tance I: tance točivé. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980.
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Holomňa
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů