Nosení létečka aneb královničky - minulost 

Obce

Co znamená zvyk nosení létečka neboli královničky, jak se v Podolí říkalo, už dnes mnoho lidí neví.

Jedny z posledních „královniček“, které na Smrtnou neděli poctivě obešly Podolí s létečkem - symbolem jara, byly Zdenka Kryštofová a Renata Hanáčková v polovině sedmdesátých let. Ale na „královničky“ se chodilo v Podolí od nepaměti. (Zde je třeba poznamenat, že královničky se jinde říká zvyku o svatodušním pondělí, kdy malé dívky - „královničky“, oblečené jako družičky s vínkem na hlavě a v bílém šorci, chodí od domu k domu a zpívají písničku o královničce. Tento zvyk se již dochoval v málo vesnicích, v našem okolí byla jedna z posledních vesnic např. Veletiny).

Když se zeptáte v Podolí někoho ze starší generace, se sentimentem vám bude vyprávět, jak holčičky chodily na smrtnou neděli (tedy 14 dní před Velikonocemi) dům od domu s borovicovou větvičkou, ozdobenou vyfouknutými vajíčky, papírovými ozdobami či krepovými růžemi a zpívaly písničku Stála panenka Maria, jak ta růžička červená… Některé holčičky měly na vršku borovičky přidělanou i panenku. Přinášely do domů symbol jara a za to pak dostávaly (podobně jako kluci na „šlahačku“ o Velikonočním pondělí) do košíčku či do „koledníčku“ (tedy za rožky svázaného šátku) sladkosti nebo peníze.

zdroj: text i fotografie zaslala paní Dagmar Vacková