☼ Na nivnických lúkách... 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

zpíváme ji i s dětmi
píseň k párovému tanci z Nivnice
☼ Na nivnických lúkách...

Text písně

Na nivnických lúkách u studénky,
zabili Janíčka u galánky.

A když ho zabili, kam ho dajú,
na nivnických lúkách,
hore na Vaďúvkách, pochovajú.

Javořina, chlapci, Javořina,
má milá má modré pod očima.

Kdyby byla panna jako iná,
neměla by modré pod očima.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Zdeněk Matějíček s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.