Krajčír... 

Obce

Zazpívej, slavíčku 2012

38. ročník oblastní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Krajčír...

Text písně

Keď si ty taký krajčír
světa učeného,
ty mi mosíš boty šit
z komára mladého.

Já ti budem boty šit
z komára mladého,
ty mi mosíš niti prást
z déšťa májového.

Já ti budem niti prást
z déšťa májového,
ty mi mosíš boty šit
z komára mladého.

Já ti budem boty šit
z komára mladého,
ty mi mosíš dratvy prást
z ovsa zeleného.

Já ti budem dratvy prást
oves prebíraja,
ty mi mosíš postel stlat
naprostred Dunaja.

Já ti budem postel stlat
naprostred Dunaja,
ty mi mosíš do něj íst
suchýma nohama.

Player

zpívá: Anna Minksová, Velká nad Veličkou
kategorie: 7. až 9. třída ZŠ
hraje: CM Ohnica s primášem Petrem Křivákem j. h.
Zazpívej, Slavíčku 2012
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů