Má milá byla bys… 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

píseň k párovému tanci z Nivnice Má milá byla bys…

Text písně

Má milá byla bys červená jako rys,
kdyby za tebú nechodíl mlynářský tovaryš.

Mlynářský tovaryš, navzdory ně robíš,
ty máš svoju galánečku, za mojú ně chodíš.

Mlynářský tovaryš, navzdory ně něrob,
ty máš svoju galánečku, za mojú ně nechoď.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Petr Matucha s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů