☼ Za Nivnicú… 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

zpíváme ji i s dětmi
píseň k párovému tanci z Nivnice
☼ Za Nivnicú…

Text písně

Za Nivnicú na vysokém kopci,
na kopci, na kopci, na kopci,
bijú sa tam, bijú sa tam ,
bijú sa tam o děvčicu dvá chlapci.

Nech sa bijú šak já o nich nedbám
nic nedbám, nic nedbám, nic nedbám,
mám já svoju galánečku
a já si ju od žádného vzít nedám.

Galánečka červená jak růža,
jak růža, jak růža, jak růža,
ona si ňa vyvolila,
ona si ňa vyvolila za muža.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Tomáš Ilík s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.