Chodila po roli... 

Obce

Zazpívej, slavíčku 2014

40. ročník oblastní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Chodila po roli...

Text písně

Chodila po roli,
trhala kukolí,
chodila, volala,
že ju hlava bolí

Chodila po hájku,
trhala polajku.
Chodila, volala,
vrať sa ně, šohajku.

Eště si natrhám
teho návratníčku,
navrať sa ně, navrať,
švarný šohajíčku.

Player

zpívá: Kristýna Švardalová, Horní Němčí
kategorie 1. a 2. třída ZŠ
hraje: CM Ohnica s primášem Janem Mudrákem
Zazpívej, Slavíčku 2014
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů