Ořechovský zámek dokola klenutý 

Obce

k sedlckému tanci z Pašovic Ořechovský zámek dokola klenutý

Text písně

Ořechovský zámek dokola klenutý
a v něm je syneček v železoch zakutý.

Proč ťa tam, synečku, proč ťa tam zakuli,
pro tebe, má milá, že sme spolu spali.

Nespali, nespali, enom sme ležali,
štyry uřádové na nás přísahali.

Nebudu, synečku, nebudu tvá žena,
ty mosíš putovat do Jeruzaléma.

Jeruzalémský kněz, ten ťa vyzpovídá,
ale ti, synečku, rozhřešení nedá.

Dyž nedá, tož nedá, nebudu ho prosit,
sednu na koníčka, budu šablú točit.

Šablenka brúšená na obě dvě strany,
ona mě vyseká z Uher do Moravy.

Z Uher do Moravy, na české hranice,
tam na mňa čekajú pašovské děvčice.

Player

zdroj 

CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014.

Zpívají členové FS Holomňa, hraje CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem.

další zdroje pašovských písní

  • STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf
  • VERNER, Ivan. Písňový sběr: Oblast uherskobrodská. 1955-1958. Rukopis. Uloženo v muzejní Knihovně Jana Kučery v Uherském Brodě. Sign. BU 485.
  • JELÍNKOVÁ, Zdenka. Záleské tance I: tance točivé. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980.
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Holomňa
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů