Hojačky, hojačky... 

Poslal: Vladimír Kodrla

Obce

vážanské „Zpívání na pivo“ Hojačky, hojačky...

Text písně

Hojačky, hojačky,
zahrajte nám, muzikanti,
stojačky!

Hojačky, hojačky,
zahrajte nám, muzikanti,
čapačky!

Hojačky, hojačky,
zahrajte nám, muzikanti,
ležačky!

...

Hojačky, hojačky,
zahrajte nám, muzikanti,
ale mosíte všecí troubit!

Hojačky, hojačky,
zahrajte nám, muzikanti,
za nama choďačky!

Player

zpěv: Mužský sbor Chlapi z Vážan
Zpívání na pivo z Vážan

Při této písni hrají muzikanti v takové poloze těla nebo takovým způsobem, jak jim chasa přikazuje.

Transponovat písničku: Nahoru / Dolů