Tanec v řadách 

Obce

Celkový pohled

figurální tance z Velkých Karlovic

zdroj:
KOŇAŘÍKOVÁ Jitka. Děti, písničky a tance neznají hranice. Velké Karlovice, 2011 [informace dostupné on-line]