pašovská sedlcká - dovětek 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

Celkový pohled

popis tance: viz pašovská sedlcká

Tanec pašovské sedlcké býval po vážnějších písních zakončen rozmarným dovětkem, který se zpíval a tančil v rychlejším tempu.

Zdroj: STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf

Video připravili členové FS Holomňa

Detail nohou

Detail držení