kroj ze Žítkové 

Obce

Přední pohled

Zadní pohled

Ostatní fotografie


O kroji

mužský a ženský kroj

Kroj v Žítkové vykazuje stejné znaky v mužském i ženském tradičním oděvu, jaké jsou uvedeny u všech výše popsaných obcí zařazených do oblasti moravských Kopanic, do starohrozenkovského krojového okrsku. V minulosti měla archaická výšivka v mužském i ženském kroji se vzory velkou a pestrou barevnost na velké květá. Ve výšivkách byl v minulosti rozeznatelný i styl starých vyšívaček z Žítkové, Vyškovce nebo Vápenic, které si dlouho uchovávaly svůj rukopis. Protože si k nim nosily kroje vyšívat i ženy ze Starého Hrozenkova, postupně se tyto drobné odlišnosti začaly stírat.