Prakšická sedlcká 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

Celkový pohled

Při zpěvu       

  • chlapec má pravou ruku kolem pasu dívky, dívka levou rukou na pravém rameni chlapce (nebo mohou být zavěšeni vnitřníma rukama za lokty), vnější paže připaženy, někdy dívka založí ruku v bok, chlapec volnou rukou může gestikulovat
  • předzpěv bez hudby (hudba začne hrát k tanci – zopakuje zpěvákovu melodii)
  • chodidla stále namístě, mírně rozkročený postoj (vnější nohy mírně vysunuty vpřed), přenášení váhy (lichý takt – dopředu – na vnější nohy, sudý takt dozadu – na vnitřní nohy) s pohupem v kolenou a pánvi
  • na první dobu posledního taktu zpívané sloky se tanečníci odrazí od země a povyskočí, na druhou dobu trhnou pravými patami doleva

 

Tanec

  • držení uzavřené, dívka má levou ruku přes pravou paži chlapce
  • 2 kroky v taktu – vychází levá noha (krok vpřed po obloučku), dopadá se silným akcentem shora na celé chodidlo, pravé nohy se mírně vysunou špicí ven, pata se trhem posune doleva
  •  shora naskakované na přední část chodidla – akcent celého těla, vychází vnější noha (levá), směr se v tanci nemění

 

Tanec býval po vážnějších písních zakončen rozmarným dovětkem, který se zpíval a tančil v rychlejším tempu. (viz Prakšická sedlcká – dovětek)

další písně k prakšické sedlcké:

Hájíčku zelený

U muziky jako srnka

Nad Koryčany, pod Koryčany

Nedaleko v lese (viz stejná píseň z Pašovic)

Plela Kačenka (viz stejná píseň z Pašovic)

Jakživa sem neviděla

Video připravili členové FS Holomňa.

zdroj

STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf