Sviť, měsíčku, jasně… 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

píseň k párovému tanci z Nivnice Sviť, měsíčku, jasně…

Text písně

Sviť, měsíčku, jasně, nezacházaj ešče,
dokáď je můj milý na dalekéj cestě.

Na dalekéj cestě mezi dolinama,
žádný z ludí neví, co je mezi nama.

Mezi nama dvúma láska utajená,
po Velikéj noci bude odtajená.

Mezi nama dvúma láska nejstálejší,
tá nám bude trvat do smrti najdelší.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Jaroslav Mikulec s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.