O projektu Folklorní akademie Preambule

Cílem, kvůli kterému Folklorní akademie vzniká, a ke kterému chce směřovat, je vytvořit každému podmínky pro co nejhlubší a nejopravdovější žití a předávání lidové kultury ve třetím tisíciletí ve své obci. Za tímto účelem chce spojit nápady a síly folkloristů a odborníků k šíření lidové kultury v její nejčistší formě mezi nejširší vrstvy. 

Folklorní akademie věří, že dětem nejhlouběji a nejcitověji, až někde na úroveň lidského nevědomí, předají lidovou kulturu jen rodiče a prarodiče. Rodiče a prarodiče však většinou už ztratili vazbu na lidovou kulturu své obce v celé její šíři a zůstaly jen střípky. I kdyby chtěli, neví, jak ji svým dětem předat v úplnosti. Folklorní akademie chce rodiče a prarodiče na sílu tradice a smysl uvědomování si kořenů upozorňovat a chce být rodičům v předávání lidové kultury potomkům nápomocná.

Dospělým chce Folklorní akademie zprostředkovat co nejvíce podnětů živé lidové kultury obcí. Folklorní akademie chce pomáhat také vedoucím folklorních souborů v jejich dalším vzdělávání. Chce organizovat jejich setkávání a chce tvořit a hledat spolu s nimi nové vize vývoje folklorismu. Folklorní akademie chce v neposlední řadě také tvořit a publikovat materiály, které přispějí ke splnění výše uvedených cílu.

úvodní text, který stanovuje
úmysl, záměr, význam a smysl...
sepsal autor myšlenky
FOLKLORNÍ AKADEMIE
Vlastimil Ondra
4. března 2015

Folklorní akademie

Chce uchovávat a zdarma předávat tradiční lidovou kulturu pro příští generace a to moderním, komfortním způsobem, jež odpovídá životu ve třetím tisíciletí.

Folklorní akademie není škola ani univerzita, nepracuje pro zisk ani za úplatu.

Přijímá všechny, kteří s dobrým úmyslem dobrovolně vstoupí do jejích řad a mají zájem podílet se na její činnosti.

Folklorní akademie pracuje na principu „Pošli to dál“. Jak? Pošli nám všem, co jsi ve své obci zdokumentoval o tradiční lidové kultuře, my to setřídíme, upravíme, poskládáme a se jménem vyhotovitele bezplatně poskytneme prostřednictvím internetu široké veřejnosti

I ty se můžeš stát členem Folklorní akademie a pomáhat se šířením tradiční lidové kultury.

Autoři projektu

Vlastimil Ondra

učitel

Vedoucí folklorních souborů:
Nivnička z Nivnice
Kuřátko z Bánova
Boršičané z Boršic u Blatnice
Zakladatel projektu Siločáry duše dítěte

nivnicka@centrum.cz

David Pavlíček

dramaturg a choreograf

Dříve dramaturg VUS Ondráš, vedoucí folklorního souboru Kunovjan a dnes vedoucí programového oddělení Klubu kultury Uherské Hradiště

pavlicek@kkuh.cz

Michal Dvouletý

novinář a publicista

Dříve vedoucí folklorního souboru, dnes výkonný ředitel slováckého týdeníku DOBRÝ DEN S KURÝREM, místopředseda správní rady Park Rochus a spolupořadatel folklorních akcí.

michal.dvoulety@gmail.com

Donátor projektu

Ivo Valenta

kancelar.slovacko@ivalenta.cz

senátor, podnikatel, zakladatel Nadace SYNOT

Přispivatelé projektu

Kontakty Kontaktní centrum Folklorní akademie

Pasáž Slunce 
Masarykovo nám. 155
Uherské Hradiště
2. patro, kancelář senátora Ivo Valenty 

E- mail: 
info@folklorniakademie.cz 

web: 
www.folklorniakademie.cz