☼ Cigánský 

Obce

Tanec s prvky kolových tanců

píseň je vhodná i pro zpěv dětí
figurální tanec z Velkých Karlovic
☼ Cigánský

Text písně

Za horami, za dolami,
sú tam cigáni.

Do kolečka posedali,
drmle kovali.

Já sem im tam přikyvoval,
nic mně nedali.

Papučisky, škarbalisky
po mně hadzali.

Player

zdroj:
KOŇAŘÍKOVÁ Jitka. Děti, písničky a tance neznají hranice. Velké Karlovice, 2011 [informace dostupné on-line]