Třeba su já malá, nízká (CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014) 

Poslal: Klára Stojaspalová

Obce

k sedlckému tanci z Pašovic Třeba su já malá, nízká (CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014)

Text písně

Třeba su já malá, nízká,
ale su já hospodyňská,
jak na prácu, tak na spaní,
tak na věrné milování.

Player

zdroj 

CD Písničky z Prakšic a Pašovic, FS Holomňa 2014.

Zpívají děvčice z FS Holomňa, hraje CM Rozmarýn s primášem Janem Mudrákem.

další zdroje pašovských písní

  • STOJASPALOVÁ, Klára. Obnova zapomenutých tradic, zvyků, tanců a písní v obci Prakšice. Olomouc, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. Dostupné online: http://theses.cz/id/li5ms6/00173664-639734607.pdf
  • VERNER, Ivan. Písňový sběr: Oblast uherskobrodská. 1955-1958. Rukopis. Uloženo v muzejní Knihovně Jana Kučery v Uherském Brodě. Sign. BU 485.
  • JELÍNKOVÁ, Zdenka. Záleské tance I: tance točivé. Ostrava: Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980.
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Holomňa
Transponovat písničku: Nahoru / Dolů