Pod naším oknem… 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Nivnická sedlcká

píseň k párovému tanci z Nivnice Pod naším oknem…

Text písně

Pod naším oknem šohajek zmokél jako myš,
pusť ňa, má milá, do vašéj izby, lesti smíš.

Já bych ťa ráda do našéj izby pustila,
ale nemáme v celém domečku svítidla.

Daj, šohajíčku, grajcár na svíčku, já dám dva,
budem si svítit v našém domečku do rána.

Netřebujeme, moja najmilší, svítidla,
měsíček svítí tvýma modrýma očima.

Player

zdroj:

  • Multimediální CD-ROM NIVNICKÉ SEDLCKÉ. Nivnička 2008. dostupné online
  • zpívá Adam Guryča s muži ze souboru Nivnička a s muži z Nivnice, kteří do souboru nechodí
  • hraje CM Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem

další zdroje nivnických písní:

  • OPLETAL, Rudolf. NIVNICE A JEJÍ OBYVATELÉ. Nivnice - rukopis ze 30. let 20. století
  • KONEČNÁ Justina, Lidové písně z Nivnice, Nadace Dr. Kachníka Nivnice, 1998. dostupné online
  • SUŠIL, František. Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno 1859. dostupné online
  • BARTOŠ, František. Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno 1889. dostupné online
  • Zápisy Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
  • Vlastní sběry členů folklorního souboru Nivnička z Nivnice.