Na mistřínskéj Rozseči (Jovanka Bužková, 2017) 

Poslal: Vlastimil Ondra

Obce

Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury 2017
15. ročník přehlídky dětských zpěváků lidových písní jižního Kyjovska
Na mistřínskéj Rozseči (Jovanka Bužková, 2017)

Text písně

Na mistřínskéj Rozseči
leží tráva v poseči,
leží tam syneček,
švarný šohajíček,
rozmarýnem přikrytý.

Běž, má milá, běž k němu,
optaj sa ho, co je mu,
bolí ho hlavička,
švarného synečka,
potřebuje dochtorů.

Jak dochtoři přijeli,
hned to po něm poznali,
dyby měl děvečku
dost malú chvilečku,
byl by hned uzdravený.

Player

zpívá: Jovanka Bužková, Svatobořice-Mistřín
věk: 12 let
hraje: CM FRIŠKA z Kyjova
prim: David Vašulka
Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury 2017
za poskytnutí nahrávky děkujeme:
Kulturnímu domu ve Svatobořicích-Mistříně
a Infokanálu Svatobořice-Mistřín