Letěl ptáček vyše nad oblaky 

Poslal: Michal Dvouletý

Obce

z Nedakonic Letěl ptáček vyše nad oblaky

Text písně

Letěl ptáček vyše nad oblaky
a měl peří nade všecky ptáky,
aj, nade všecko stvoření.

Sedl si on na Liberskou věži
a potřípal svoje zlaté peří,
to svoje zlaté peříčko.

Ten Liberský střelil po něm prudce,
postřelil mu jeho věrné srdce,
aj, to jeho věrné srdéčko

Sedl on si na své okýnečko
a zaťukal, spíš-li, má děvečko,
aj, spíš či mně otevřít nechceš.

A já nespím a já dobře slyším,
ale já ti otevříti nesmím,
aj, neb nemám doma milého.

Tak oni se spolu hádali,
až oni se po hlasu poznali,
aj, poznali a zaplakali.

Vítej milý z daleké krajiny,
povídej mi zlé, dobré noviny,
aj, jak se ti ve světě védlo.

Zle i dobře, má zlatá panenko,
raněné je mé věrné srdénko,
aj, raněné a postřelené.

Běž ty, milá, k panu farářovi,
ať rozkáže svému hrobařovi,
aj, ať kope hrobeček nový.

Večer si ho pěkně přistrojila
a ráno ho k hrobu provodila,
aj, šla za ním a zaplakala.

Zvoňte zvony na vše strany,
umřelo mi moje potěšení,
aj, kterého ve světě není.

Player

zdroj: Miroslav Jestřabík a Michal Dvouletý, Nářečí a písničky Buchlovského podhůří, Spolek SVATOPLUK Nedakonice (2010)

Transponovat písničku: Nahoru / Dolů