Valašský soubor písní a tanců Beskyd 

Poslal: Eva Staňková

Obce

I když působí valašský soubor písní a tanců Beskyd ve městě Zubří, vystupuje jako typický vesnický soubor.

historie

Jeho vznik se datuje do období před 2. sv. válkou kolem roku 1938, kdy vznikl „Valašský krůžek Javorník“, aby udržel tradice a mnohé zvyky a obyčeje. Dříve běžně naši prarodičové pořádali vynášení Morany, které končilo zimu, bujarý šmigrust, kterému ještě předcházelo vyvláčení toho, co si nedbalí hospodáři po zimě včas neuklidili, církevní sv. Duch se spojoval se škvařením vajec, Boží tělo bylo květinovou slavností, sklizní obilí vrcholila práce na polích a dožínky byly poděkováním za bohatou úrodu, kateřinské hody ukončovaly rok hospodářský a adventem začínaly přípravy na Vánoce. A k tomu přibývaly běžné obřady a zvyky obyčejného života lidí (narození, svatby, pohřby,…).

Po válce se valašský krůžek znovu vzpamatovává a pořádá divadla, zábavy a vystoupení doma i v okolí, aby si členové vydělali na kroje a krojové vybavení. Koncem 50. let však činnost valašského krůžku ustává.

V roce 1966 se znovu setkává několik nadšenců a zakládá soubor Beskyd. Zprvu vzniká jen cimbálová muzika, která se poprvé představuje na podzim roku 1968 jako doprovodné těleso k divadelní hře „Kámen z Radhoště“. Po dalším již samostatném veřejném vystoupení cimbálové muziky se v roce 1970 přidává i složka taneční. Dřina na zkouškách se vyplácí a souboru narůstá počet vystoupení v nejbližším i vzdálenějším okolí. Postupem času vzniká při souboru tzv. přípravka, kdy se mladí ogaři a cérky učí základní kroky a tance a soubor se tak rozrůstá i o dětskou složku.

současnost

Dnes soubor čítá asi 90 členů. Nejmenší tanečníci ve věku 6 - 10 let navštěvují složku nazvanou Beskyďáčci. Učí se první taneční krůčky a poznávají lidové písně, tradice a obyčeje. Starší děti ve věku 10 – 15 let tvoří složku Malý Beskyd. Taneční kroky už ovládají z Beskyďáčků a tak se učí tance složitější a už více poznávají folklórní festivaly u nás, ale čas od času i v zahraničí. Dospělí tanečníci tvoří složku Beskyd a nejstarší tanečníci se schází jako Stará garda.

Svůj repertoár soubor čerpá z oblasti Zubří a nedalekého Rožnova pod Radhoštěm, kraje dříve sice chudého, ale bohatého krásou své krajiny a historického odkazu předků.

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí. Během své existence navštívil celou řadu zemí, mezi než se řadí Itálie, Finsko, Francie, Turecko, Německo, Španělsko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Řecko …

Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou – to je především poslání Valašského souboru písní a tanců Beskyd.   

http://www.beskydzubri.cz/