Folklorní akademie

Folklorní akademie je zdroj pro co nejhlubší a nejopravdovější čerpání, žití a předávání lidové kultury ve třetím tisíciletí pro nás a především pro naše potomky

Kategorie Ponoř se hluboko do krásy, myšlenek a hudby svého kraje

Folklorní akademie věří, že dětem nejhlouběji a nejcitověji, až někde na úroveň lidského nevědomí, předají lidovou kulturu jen rodiče a prarodiče. Rodiče a prarodiče však většinou už ztratili vazbu na lidovou kulturu své obce v celé její šíři a zůstaly jen střípky. I kdyby chtěli, neví, jak ji svým dětem předat v úplnosti. Folklorní akademie chce rodiče a prarodiče na sílu tradice a smysl uvědomování si kořenů upozorňovat a chce být rodičům v předávání lidové kultury potomkům nápomocná.

Mapa lokací a obcí Obce, které už se zapojily

Blog a novinky Co se aktuálně děje, kam vás zveme, co chystáme

Dětem, mládeži a dospělým chce Folklorní akademie zdarma zprostředkovat co nejvíce podnětů živé lidové kultury jednotlivých obcí. Folklorní akademie chce pomáhat také vedoucím folklorních souborů v jejich dalším vzdělávání. Chce organizovat jejich setkávání a chce tvořit a hledat spolu s nimi nové vize vývoje folklorismu. Folklorní akademie chce v neposlední řadě také tvořit a publikovat materiály.

více …

Máme nahráno....

tolik už je tu obcí, tanců, písniček, krojů, příběhů a tradic