Obec Liptál 

Filtr

„Liptál , městečko, tam je moje všecko …“

Těmito slovy se liptálský rodák, akademický malíř a spisovatel Jan Kobzáň, vyznává ze své lásky k malebné valašské dědince. 
V posledních letech se stala nepsanou hymnou Liptálu a můžete ji slyšet v podání ženského sboru Rokytenka při různých slavnostních příležitostech.

První písemná zpráva o Liptálu pochází z roku 1361. Obec Liptál je nevelká obec na východní Moravě 9 km jihozápadně od Vsetína při silnici ze Vsetína do Zlína. Území obce má rozlohu 2 418 ha. Jeho převážná část je pokryta lesy. Území obce je výškově značně členité. Její střed leží nadmořské výšce 428 m. Původní název je odvozen z němčiny a znamená „Milé údolí“. Hlavním symbolem nejstarší obecní pečeti je srdce.

K dominantám obce patří zámek, který byl postaven na přelomu 17. a 18. století v barokním slohu.

K dalším památkám patří katolický kostel sv. Michaela Archanděla postaven v barokním slohu letech 1796 -1798.

Dále evangelický kostel roku 1907, postavený se sbírek liptálského obyvatelstva na místě tolerančního kostela z roku 1783, poškozeného bleskem.

Dnes žije v obci 1460 obyvatel a je v ní 510 domů.

 

Život obce

Liptál má bohaté kulturní a společenské tradice.  Sportovní a společenské aktivity vyvíjí TJ Start Lipta Liptál, nelze opomenout Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení Brdisko, Český svaz ochránců přírody Vartovna Liptál nebo mladé karatisty, kteří dosahují významných úspěchů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dále pak skupina volejbalistů a Zumba. Aktivní ve své činnosti je základní škola, která zahájila tradici v pořádání jarmarků.  Žádná větší společenská událost se neobejde bez liptálské dechovky Liptalanky. K tanci a poslechu pro všechny generace hrává skupina 1 + 1, hudební skupina Comeback, pro nejmladší generaci skupina IN –Formace. K nejstarší a nejpočetnější skupině patří FS Lipta Liptál, jehož členové jsou hlavními organizátory mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti, pořádané v přírodním kulturním areálu a které Liptál proslavily široko daleko. S folklorem souvisí tradiční dětské folklorní dny, řezbářské dny, různé výstavy a adventní koncerty.  

To je jen stručný výčet spolků, které se významně podílí na společenském životě obce. Kdo se chce dozvědět víc, má možnost si přečíst dvě obsáhlé publikace o Liptálu, které obec vydala.

V roce 2006 se stala obec Vesnicí roku nejen ve Zlínském kraji, ale i v České republice. Významnou událostí o rok později byla návštěva prezidenta republiky Václava Klaus. V roce 2015 obec získala cenu Zlatá Europea a to za mimořádný kulturní přínos nejen v oblasti tradičních či akademicky pojímaných uměleckých odvětví, ale též kulturních aktivit a jejich podporu v tom nejširším smyslu slova.

www.liptal.cz

Lidová kultura obce

Lidová tradice - Folklorní spolek Lipta Liptál

Folklorní spolek Lipta Liptál (do roku 2015 Folklorní sdružení Lipta Liptál, dříve Soubor  …